Ето и нашите проекти на тема „Слънчева система“. Четвъртокласниците доказаха, че са любознателни и сръчни. Благодарим на родителите за помощта. Старайте се винаги и творете красота!