Маруся Гечева – директор

Антоанета Стоименова – РНИКТ и учител по математика

Марияна Николова – начален учител, класен ръководител на I клас

Наталия Вачева– начален учител, класен ръководител на II клас

Мария Софрониева – Лилова– начален учител, класен ръководител на III клас

Светла Йорданова– начален учител, класен ръководител на IV клас

Рени Бабулкова – учител по български език и литература и история и цивилизации, класен ръководител на V клас

Красимир Димитров – учител по математика и физика и астрономия, технологии предприемачество, класен ръководител на VII клас

Петя Друмкова – учител по човекът и природата, биология и здравно образование, химия опазване на околната среда и география и икономика, музика, класен ръководител на VI клас

Аделина Дамянова – учител по английски език и изобразително изкуство

Миленка Стоянова – учител по ФВС

Даниела Суванджиева– учител ЦОУД – I – II клас

Стилияна Суванджиева– учител ЦОУД – III – IV клас

Валентина Кирова-Гетова– учител ЦОУД – V – VI клас

Людмила Атанасова– учител ЦОУД – VI – VII клас

Веселка Андреева – главен счетоводител