Училището е основано като килийно и се е помещавало в една от килиите на църквата „Св. Богородица“ в центъра на града.

Първоначално се учили само няколко момчета, като един от първите учители бил Димитър Футков.

За начало на килийното образование се смята 1830 г., но учебна дейност за първи път е регистрирана през 1834 година. В началото на шестдесетте години на XIX век, в къщата на един от учителите, се обособява училище от по-нов тип. В момента къщата не съществува. След освобождението килийното училище се преобразува в класно и се отделя в специално построена сграда. Оттогава, постепенно заедно с момчетата, започват да се обучават и момичета.

Днес в Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ се обучават ученици от 1-ви до 7-ми клас. Обучението е целодневно, като сутрин са часовете по учебен план, а след обяд – часовете от целодневната организация на учебния ден (отдих, самоподготовка и занимания по интереси).