ГРАФИК
ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Приемане на заявления15.05.2023 г.   –   31.05.2023 г.
Класиране на учениците03.06.2023 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици03.06.2023 г.
Записване на приетите ученици03.06.2023 г.   –   05.06.2023 г.
Обявяване на свободните места06.06.2023 г.
Попълване на свободните местадо 15.09.2023 г.
БЛАНКИ

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧИЛИЩЕТО – 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

  • По чл. 41, ал.1, т.1 и т.2 от Наредба № 10/01.09.2016 г.
КласБрой паралелкиБрой на местата в паралелките
I122
V126
  • По чл. 41, ал.1, т.3 от Наредба № 10/01.09.2016 г.
КласБрой паралелкиОбщ брой на учениците в паралелкитеПромяна на броя на паралелкитеСвободни места в паралелките
II1223
III1226
IV1227
VI1265
VII1263