Етичен кодекс на училищната общност 2023/2024  

Стратегия за развитие на училището за учебната 2023/2028

Правилник за дейността на училището 2023/2024

Учебни планове 2023/2024

Годишен план за дейността на училището 2023/2024

Годишен план ВИКБДП

Мерки за повишаване качеството на образование 2023/2024

Процедура за извиняване на отсъствията на учениците

    • Заявление за отсъствия на ученик по семейни причини до 3 дни – изтегли тук.
    • Заявление за отсъствия на ученик по семейни причини до 7 дни – изтегли тук.
    • Заявление за отсъствия на ученик във връзка с участие в организирани събития – изтегли тук