АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

  • Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища – изтегли тук.
  • Заявление за записване – изтегли тук.
  • Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование – изтегли тук.
  • Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование – изтегли тук.
  • Издаване на дубликат на документ за завършен клас или етап на образование – удостоверения, свидетелства – изтегли тук.
  • Заявление за издаване на дубликат – изтегли тук.