Бюджет 2024

Утвърден бюджет 2024

ОТЧЕТ за касово изпълнение първо тримесечие 2024

ОТЧЕТ за касово изпълнение второ тримесечие 2024

ОТЧЕТ за касово изпълнение трето тримесечие 2024

ОТЧЕТ за касово изпълнение четвърто тримесечие 2024

Бюджет 2023

Утвърден бюджет 2023

ОТЧЕТ за касово изпълнение първо тримесечие 2023

ОТЧЕТ за касово изпълнение второ тримесечие 2023

ОТЧЕТ за касово изпълнение трето тримесечие 2023

ОТЧЕТ за касово изпълнение четвърто тримесечие 2023

Бюджет 2022

ОТЧЕТ за касово изпълнение първо тримесечиe 2022

ОТЧЕТ за касово изпълнение второ тримесечиe 2022

ОТЧЕТ за касово изпълнение трето тримесечиe 2022

ОТЧЕТ за касово изпълнение четвърто тримесечиe 2022